23.10.2022 R. OGŁOSZENIA – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bo ktokolwiek udaje, że tamtej, mrocznej strony w nim nie ma, naraża się na zemstę prządek losu. […] Wierzyć, że jest się wspaniałym i stopniowo przekonywać się, że nie jest się wspaniałym. Starczy roboty na jedno ludzkie życie” – pisał Czesław Miłosz.

Faryzeusz przyszedł do świątyni chełpić się swoją pobożnością. Jako przeciwieństwo wskazywał celnika, który nie śmiał podnieść oczu ku niebu. Nawet gdyby w rzeczywistości był lepszy, to brak refleksji wobec siebie uniemożliwiał mu jakąkolwiek pracę nad sobą.

Już jako dojrzały człowiek ksiądz Adam Boniecki zorientował się, że z racji urodzenia jego środowisko wpoiło mu poczucie lepszości. Dopiero we wspólnocie zakonnej, gdzie poznawał wspaniałych ludzi, powoli odkrywał, że wyższość wywodzi się nie z pochodzenia.

Kalendarz Liturgiczny:

  • Dziś po Mszach Świętych, kupując ciasto, wspieramy naszych Harcerzy – chcemy im pomóc w zakupie kurtek na zimę.
  • Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe – zawsze przed wieczorną Mszą Świętą o godz. 17.30.
  • W piątek, 28.10. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  • Wypominki za zmarłych można składać bezpośrednio po Mszach Świętych w Kancelarii Parafialnej. Bardzo prosimy, aby CZYTELNIE (najlepiej na komputerze) zapisywać jaki rodzaj wypominek chcemy (roczne, półroczne czy jednorazowe), dokładnie imiona i nazwiska oraz przeznaczoną ofiarę. Tak jak w poprzednich latach prosimy, aby ofiara na wypominki roczne i półroczne wynosiła tak, jak za mszę Świętą od duszy a na jednorazowe dowolna ofiara. Gdyby ktoś miał kłopoty finansowe i nie stać go było na taką ofiarę prosimy o dowolną ofiaręDuża część z tych ofiar zostanie przeznaczona na sprawy inwestycyjne parafii. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary i prosimy o modlitwę za naszych bliskich zmarłych.