18.12.2022 r. 4 NIEDZIELA ADWENTU – OGŁOSZENIA

Austriacki filozof Ludwig Wittgenstein powiedział kiedyś, że w całym swoim życiu nigdy nie spotkał człowieka, który uwierzyłby w Boga, opierając się na tak zwanych dowodach na Jego istnienie.

Gdyby Józef potrzebował dowodów na to, że Maryja jest w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego, anioł wytłumaczyłby mu wszystko nie w czasie snu, ale w realnej rzeczywistości.

Kiedy z oddali było już widać wieże katedry, pątnicy zaśpiewali Salve Regina. – Nie rozumiałem nic. Ale to było tak piękne. Kiedy dotarłem do katedry, byłem już wierzący” – wyznaje brat Moris.

Kalendarz Liturgiczny:

Ostatnie godziny adwentu stanowią bezpośrednią zapowiedź nadejścia oczekiwanego Zbawiciela świata. W Nim możemy doświadczyć prawdy o Bogu, który staje się jednym z nas. W duchu wiary otwórzmy nasze serca na przyjście Jezusa, który – jak oznacza Jego imię – jest zbawieniem, pomocą i ratunkiem.

Po Mszach Świętych przedstawiciele Naszego Zespołu CARITAS rozprowadzają Świece „CARITAS” na stół wigilijny – za świece do Caritasu musimy zapłacić za małe 15 zł a za duże 30 zł, Film z Uroczystości Wprowadzenia Relikwii bł. Kard. Wyszyńskiego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki sugerowana ofiara 20 zł, pozostała ofiara i zysk będzie przeznaczony na działalność naszej Parafialnej Grupy Charytatywnej i Wolontariatu, która niesie pomoc potrzebującym i ubogim.

Przed każdą Mszą Świętą w tygodniu kapłani spowiadają, zapraszamy do korzystania ze Spowiedzi Świętej. Od poniedziałku do piątku spowiadać będziemy dodatkowo od godz. 17:30 do godz. 19:00. W Wigilię rano Spowiedź przed i podczas Mszy Świętej o godzinie 7.00 (tylko dla osób, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi Świętej wcześniej). Nie odkładajmy Sakramentu Pokuty i Pojednania na ostatnią chwilę.

W piątek kapłani wyruszą z sakramentem chorych od godz. 8.30 prosimy o zgłaszanie ich w kancelarii parafialnej lub zakrystii.

W sobotę wieczorem zasiądziemy do wspólnej Wieczerzy Wigilijnej, to szczególny dzień w roku. Pamiętajmy by przeżywać go w duchu odpowiedzialności i wiary. Niech każdy, kto tylko może będzie w stanie Łaski Uświęcającej. Wieczorem zasiadamy do wspólnej Wieczerzy, pamiętajmy o wspólnej modlitwie przed tą uroczystą Kolacją, niech w naszej modlitwie nie zabraknie pamięci o całej naszej Wspólnocie Parafialnej, o bliskich, kapłanach, pracujących w Parafii, pochodzących z niej, siostrach zakonnych. Stół niech będzie nakryty białym obrusem, niech na stole będzie zapalona świeca CARITAS – jako łączność z tymi, którym pomogliśmy, lub pomagamy materialnie, pamiętajmy również o nich w naszej modlitwie. Nie zapomnijmy o całej naszej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, o Pasterzach – biskupach Naszych. Wspomnijmy w modlitwie również i tych, których brakuje przy wigilijnym stole – o zmarłych z naszych rodzin. Pod obrusem możemy umieścić sianko, pamiętajmy, by przeczytać fragment o Narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii Św. Łukasza (Łk, 2, 1-20). Niech składanie życzeń i łamanie się opłatkiem będzie wyrazem naszej miłości, przebaczenia i troski o tych, z którymi się łamiemy tym Białym Chlebem, niech te życzenia będą szczere i przemyślane. Niech nikt w tym dniu nie czuje się samotny i opuszczony. Pięknym zwyczajem jest również po Wieczerzy wigilijnej wspólne śpiewanie kolęd. Po Wieczerzy przed północą udajemy się na Paserkę.

Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszamy, aby wziąć udział w tej wyjątkowej Uroczystej Mszy Świętej Pasterskiej.

W przyszłą Niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze Święte tak jak w każdą niedzielę. Po Mszy Świętej o godz. 11.45 odbędzie się tradycyjnie Koncert Kolęd i Pastorałek Kapeli Góralskiej „uOSTOMILI”.

XXI Ogólnopolska Zbiórka Żywności “Tak. Pomagam!” za nami. W miniony piątek 2 grudnia oraz w sobotę 3 grudnia w ramach akcji “Tak. Pomagam!”, odbyła się zbiórka produktów żywnościowych na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy ofiarowali tak wiele dobra, obficie napełniając kosz stojący w Delikatesach Centrum w Rajczy. Dziękujemy tym, którzy udowodnili, że dobra jest więcej i trzeba poszerzać je bez względu na wszystko. W trakcie zbiórki zebrano 525,31 kg różnego rodzaju produktów żywnościowych, z których zostaną przygotowane paczki świąteczne.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość. Za pomocą prostego gestu, pokazujemy ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Dzięki Wam – hojnym darczyńcom, nasz Parafialny Zespół Caritas ma możliwość dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób potrzebujących, aby każdy mógł cieszyć się świętami Bożego Narodzenia.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią w formie paczek świątecznych do potrzebujących: rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób samotnych i starszych, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich wielkie serce.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili”.

Mt 25, 40

Parafia pod wezwaniem Świetego Wawrzyńca Diakona i Męczennika i Świetego Kazimierza w Rajczy otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt pt. “Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku wikarówki przy plebanii, w którym prowadzona jest działalność charytatywno-opiekuńcza”, wysokość dotacji wynosi 50 000 zł.
Kościół parafialny w Rajczy od 16 listopada 1996 r. ma status Sanktuarium Lokalnego, co wiąże się z uznaniem za cudowny Obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej.
Sam Kościół w Rajczy spełnia nie tylko funkcje sakralne, ale również turystyczne i społeczne. Na jego Terenia realizowane są liczne działania kulturalne t. organizacja uroczystości patriotycznych, wydarzeń kulturalnych (koncerty z cyklu “Na drodze do niepodległości Górnego Śląska”) oraz koncertów organowych. Na terenie Parafii działa Zespół Charytatywny, który realizuje liczne działania z zakresu wsparcia osób szczególnie potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak i społecznej. Powołane do Zespołu osoby świeckie, podejmują się wspierać w sposób stały i zorganizowany zadania związane z charytatywną misją Kościoła.
Główne zadanie Zespołu to świadczenie dobra na rzecz wspólnoty parafialnej poprzez modlitwę i odpowiednie działania. Pomocą na Terenia Parafii Rajcza objęte są przede wszystkim osoby chore oraz samotne, najbardziej potrzebujące oraz nie radzące sobie w codziennym życiu. Szczególną troską obejmuje się chorych oraz pensjonariuszy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Rajczy.

Wizyta Duszpasterska:

 1. We wtorek, 27 grudnia Ks. Proboszcz od godz. 8.30 – Rajcza Kuchejdy od rodziny Szczotka 354 do rodziny Kotela 344.

 2. We wtorek, 27 grudnia Ks. Grzegorz od godz. 9.00 – Rajcza Butory od rodziny Śmiałkowski 271b do rodziny Sobel 297.

 3. W środę, 28 grudnia Ks. Łukasz od godz. 8.30 – Rajcza oś. Kazimierzowskie (część I) od rodziny Gogler 495c do końca.

 4. W środę, 28 grudnia Ks. Proboszcz od godz. 8.30 – Rycerka Dolna od rodziny Sołtysik 249 prawa strona do rodziny Proszek – Zięba 186.

 5. W czwartek, 29 grudnia Ks. Łukasz od godz. 8.30 – Rajcza Janoty (część I) od rodziny Mizia 498 do rodziny Piec 539.

 6. W czwartek, 29 grudnia Ks. Grzegorz od godz. 9.00 – Rajcza Janoty (część II) od rodziny Dąbrowski 545 do Rodziny Malczewski 516b.

 7. W piątek, 30 grudnia Ks. Łukasz od godz. 8.30 – Rycerka Dolna od rodziny Cokot 278 lewa strona do rodziny Stolarska 227.

 8. W piątek, 30 grudnia Ks. Grzegorz od godz. 9.00 – Rajcza Liszki od rodziny Piątek 300b do rodziny Motyka 318b.

Wizyta Duszpasterska po Nowym Roku:

 1. Wtorek, 3 stycznia Ks. Proboszcz od godz. 8.30 – Rajcza Kuchejdy od rodziny Salamon 343a do rodziny Rybarski 317

 2. Środa, 4 stycznia Ks. Łukasz od godz. 8.30 – Rajcza ul. Ujsolska 1 – 35, od Sanatorium do Kościoła.

 3. Środa, 4 stycznia Ks. Proboszcz od godz. 8.30 – Rajcza Tomusie od rodziny Urbański 177b do rodziny Mizia 198.

 4. Czwartek, 5 stycznia Ks. Ks. Grzegorz od godz. 13.30 – Rycerka Dolna od rodziny Bednarz 151a do rodziny Śpiewak 111a.

 5. Sobota, 7 stycznia Ks. Proboszcz od godz. 8.30 – Rycerka Dolna od rodziny Szymczak 185 do rodziny Gaweł 156B.

 6. Sobota, 7 stycznia Ks. Łukasz od godz. 8.30 – Rajcza od Łęgu, Wiercigrochy od rodziny Nowak 161 do rodziny Skrzypek 177a.

 7. Sobota, 7 stycznia Ks. Grzegorz od godz. 8.30 – Rajcza ul. Polna (cała) od rodziny Kurowski

OD 19 DO 25 GRUDNIA 2022 R. – INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 19.12.
Godz. 6.30 – za zm. Leokadię Sury w 5 r. śm. z synem Waldemarem, Marią i Janem Sury.
Godz. 7.00 – O uwolnienie dla Grzegorza z wszelkich zniewoleń duszy i ciała przez
wstawiennictwo Matki Bożej Kazimierzowskiej.
Godz. 18.00 RORATY – za zm. Jana i Herminę Wejchenig, zięcia Tadeusza i rodziców.
Wtorek, 20.12.
Godz. 6.30-za zm. Leszka Ryłko.
Godz. 7.00- W int. Ks. Jana Dziaska o zdrowie i Bł. Boże oraz opiekę Matki Bożej
Kazimierzowskiej w dniu urodzin.
Godz. 18.00 RORATY – za zm. Zofię Jędrzkiewicz w 1 r. śm.
Środa, 21.12. Wsp. Św. Piotra Kanizjiusza, prezbitera i doktora Kościoła.
Godz. 6.30 – za zm. Genowefę Wolny.
Godz. 7.00 – za zm. Leszka Ryłko.
Godz. 18.00 RORATY – za zm. Jana i Władysławę Ryłko w r. śm.
Czwartek, 22.12.
Godz. 6.30-za zm. Leszka Ryłko.
Godz. 7.00 – za zm. Wiktorię Dziasek z mężem Józefem w r. śm.
Godz. 18.00 RORATY – za zm. Stanisława Iwanek z rodzicami i bratem Józefem.
W Kaplicach:
Rycerka Dolna godz. 17.00- za zm. Karola i Stefanię Kocoń z synem Eugeniuszem.
Rajcza Dolna godz. 17.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą
o Boże Bł. w Nowym Roku dla rodzin z Róży Kobiet Zelatorki Zającowej.
Piątek, 23.12.
Godz. 6.30 – za zm. Stanisława Hutyrę z żoną Franciszką, synem Franciszkiem
i zmarłymi z rodziny.
Godz. 7.00-1). Za zm. Antoniego Rybarskiego z rodzicami i teściami.
2). Za zm. Antoniego Gogler w 8 r. sm.
Godz. 18.00 RORATY– za zm. Józefa Szatanik z wnukami.
Sobota, 24.12. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Godz. 7.00 – 1). Za zm. Adama Kąkol.
2). Za zm. Rudolfa Ormaniec z wnukiem Marcinem, Franciszka Bryś
z żoną Wiktorią i zmarłych z rodziny.
PASTERKI W KAPLICACH
Rajcza Dolna godz. 22.00 – za zm. Marię i Wojciecha Tlałka z rodzicami i rodzeństwem
i wnukiem Mariuszem.
Rycerka Dolna godz. 22.00- za zm. Józefa Bogdał z synem Krzysztofem, z rodzicami
Ludwikiem i Ludwiką oraz bratem Janem.
Nickulina godz. 22.00- za zm. Zofię i Jana Fujak oraz zm. z rodziny.